Η απώλεια μαλλιών σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, τόσο ενδογενείς (γενετικούς), όσο και εξωγενείς (διατροφή, άγχος, έλλειψη σιδήρου/βιταμινών/ιχνοστοιχείων, χορήγηση φαρμάκων κλπ). Ειδικότερα στην Ανδρογενετική Αλωπεκία, η βασική αιτία αραίωσης και απώλειας τριχών είναι κληρονομική, δηλαδή έχει γενετική βάση. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα set γονιδίων το οποίο μεταβιβάζεται από τους προγόνους μας και το οποίο προδιαθέτει στην εμφάνιση αλωπεκίας που ξεκινά δυνητικά και από μικρές ηλικίες.

Τα γονίδια αυτά δεν είναι ακριβώς όμοια σε όλους μας. Μπορεί να έχουν μικρο-διαφορές, ακόμη και σε ένα μόνο νουκλεοτίδιο (δομικό στοιχείο του DNA). Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν αντιδρούν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο στις προτεινόμενες θεραπείες. Επιπλέον, τα θεραπευτικά αποτελέσματα σχετίζονται άμεσα με τη διάρκεια χορήγησης της αγωγής, δηλαδή η αγωγή έχει δράση για όσο χρόνο χορηγείται. Στο βαθμό που τα αίτια της αλωπεκίας (εξωγενή και ενδογενή) δεν αντιμετωπίζονται, δεν μπορούμε να μιλάμε για οριστική και πλήρη θεραπεία.

Το Trichotest (Fagron) είναι ένα γενετικό τεστ τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιεί τεχνικές ανίχνευσης και ανάλυσης γενετικού υλικού (DNA) με σκοπό να αποκαλύψει τις πιθανές γενετικές παραλλαγές (πολυμορφισμούς) στα γονίδια που σχετίζονται με την Αλωπεκία.

Εξετάζονται συνολικά 48 γενετικές παραλλαγές που αναφέρονται σε 13 γονίδια-κλειδιά. Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη για τον ασθενή, καθώς χρησιμοποιείται απλό δείγμα σιέλου που συλλέγεται με μια μπατονέτα από την στοματική κοιλότητα.

Κατόπιν γίνεται ανάλυση του DNA με τα SNPs (single nucleotide polymorphism) για τα γονίδια που εμπλέκονται στις μεταβολικές οδούς των δραστικών ουσιών για τη θεραπεία της αλωπεκίας. Συνεπώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες δραστικές ουσίες θα είναι πιο αποτελεσματικές και σε ποια δοσολογία. Επίσης, μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες να αποφύγουμε, καθώς και ποιοι συνδυασμοί ουσιών υπερέχουν έναντι άλλων.
Έτσι, με το συνδυασμό της κλινικής εξέτασης, του ιατρικού ιστορικού και του Trichotestä είμαστε σε θέση να προτείνουμε μια εντελώς εξατομικευμένη θεραπεία με συγκεκριμένες θεραπευτικές ουσίες που γνωρίζουμε ότι είναι οι πιο δραστικές για την περίπτωσή σας και σε προσαρμοσμένη δοσολογία ειδικά για εσάς. Με τον τρόπο αυτό, βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μέχρι και 70%.
Τα εξατομικευμένα σκευάσματα που προτείνονται βασίζονται στο γενετικό προφίλ κάθε ασθενούς, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες.