Ο  Dr. Κανελλέας Αντώνιος παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου "Εαρινές Ημέρες" της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 15 - 17 Απριλίου 2022. 
Το Συνέδριο είχε θέμα τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) και τις Δερματοπάθειες της γεννητικής περιοχής.

Ο  Dr. Κανελλέας Αντώνιος ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών και παρουσίασε διάλεξη σχετική με την διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών.